Kumpulan Khutbah Sunda 2

Rp 11.500

KUMPULAN KHUTBAH SUNDA 2

Agama Islam meredih ka umatna sangkan salawasna aya dina kaayan beresih lahir jeung batin, hirup aya dina kasaimbangan; urusan dunya jeung akherat duanana dipilampah kalawan adil, heunteu diwilah – wilah atawa dianakterekeun.

Umat Islam kudu jadi eunteung jeung pieunteungeun umat sejenna, boh dina kahirupan rumah tanggana, bermasyarakatna, oge dina ngawengku duduluran jeung sasamana.

Ngawujudkeun persatuan, miara kaberesihan diri, jeung ngabudayakeun hirup gotong – royong, silih asah silih asih mangrupakeun tugas jeung kawajiban umat Islam.

Dina buku “Kumpulan Khutbah Basa Sunda” Jili II ieu, anu dikarang ku saderek Drs. Sholihin Syaqiq, dibeberkeun kalawan jentre sagala pasoalan anu disebatkeun di luhur. Para pamirsa anu ngaos buku ieu’ Insya Allah bakal kengeng elmu anu nunjukkeun kana jalan anu lempeng.

10 in stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.