Kumpulan Khutbah Sunda 1

Rp 10.500

KUMPULAN KHUTBAH SUNDA 1

Jalma anu boga elmu tur ngarti kana elmuna, eta jalma pasti nyaho kana tugas jeung kawajibannana.

Kawajiban jalma ka Allah nyaeta kudu iman, ibadah, jeung takwa ka Mantena; Kawajiban ka sasama manusa nyaeta kudu bajoang pikeun ngahontal kahirupan anu sejahtera tur bahagia di dunya rawuh akherat. Dina perjoangan moal luput tina ujian jeung mental anu kuat, sahingga henteu jadi jalma anu epes meer alias cengeng, kumeok memeh dipacok.

Dina buku “Kumpulan Khutbah Basa Sunda” ieu dibeberkeun kalawan jentre sagala pasoalan anu disebut di luhur. Insya Allah para pamirsa anu ngaos ieu buku bakal kenging bekel anu mundel pikeun hirup di dunya sareng akherat.

100 in stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.