Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah

Rp 8.000

TUNTUNAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Ibadah Haji yang diwajibkan kepada umat Islam merupakan perjalanan panjang dari sejarah kenabian Ibrahim a.s . Bermula dari pandangan beliau terhadap kehidupan manusia yang universal. Beliau meyakini bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai Ummatan Waahidah.

Ibadah Haji adalah Ibadah yang paling berat, karena di samping dituntut adanya kesiapan mental dan fisik juga harus memiliki semangat pengorbanan dan kejuangan.

Dilihat dari dimensi lain Ibadah Haji adalah Ibadah yang paling kaya dengan nilai – nilai spiritual dan sosial.

Buku Haulal Hajji Wal Umrah ini menuntun kita ke arah pelaksanaan Haji dan Umrah yang sesuai dengan Sunnatullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta menyingkap rahasia kaifah yang terkandung padanya.

100 in stock

Category:
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.