Sekretaris Yang Sukses

Rp 12.500

SEKRETARIS YANG SUKSES

Dewasa ini bidang kesekretariatan menjadi semakin penting dan menawarkan suatu lapangan kerja baru diberbagai bidang terkait. Anggapan awal mengenai sekretaris yang hanya bermodalkan penampilan luar saja., kini telah pupus berkat diadakannya berbagai pelatihan dan sekolah yang menyediakan fasilitas pembelajaran mengenai kesekretariatan sehingga seorang sekretaris menjadi kompeten dibidangnya. Untuk membantu proses pembelajaran tersebut, pada umumnya digunakan buku rujukan. Namun, tatkala buku rujukan tidak memenuhi hasrat anda untuk mendapatkan gambaran teknis pekerjaan sekretaris di lapangan sebagai profesi yang berada di tengah – tengah masyarakat, maka anda dapat menjadikan buku ini sebagai pelengkap, pedoman khusus dari buku rujukan anda.

Buku yang berjudul “Bagaimana Menjadi Sekretaris yang Sukses” karya Wilson Nadeak ini terdiri atas 10 pokok bahasan, seperti : anda dan Boss anda, Tulisan dan Surat Menyurat, Bagaimana Cara Mengatasi Sifat Pelupa Anda, dan masih banyak lagi. Penyusunan buku ini bertumpu pada sisi – sisi praktis sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh setiap orang yang hendak ataupun sedang bergerak di bidang ini. Selamat membaca.

100 in stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.