Mahkota Pokok Hadits ( Attaj ) Jilid 2 ( Cover Kalf )

Rp 135.000

MAHKOTA POKOK-POKOK HADIS RASULULLAH SAW. : jilid 1 s/d jilid 5

Sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang termaktub didalam kitab shahih yang lima yakni Shahih Bukhari,Shahih Muslim,Sunan Abu Daud,Jami’ut Turmudzi,dan Al-Mujtaba Lin Nasai termasuk pula kandungan hadis-hadis kitab Muwaththa’.Disusun seperti urutan bab-bab fiqih untuk mempermudah dalam pencarian dalil-dalil masalah ibadah dan muamalah.
Kitab yang diberi judul Attaajul jaami’ lil ushul fii ahaadiitsir Rasuul (Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW).Terbagi empat bagian, disajikan dan dikemas menjadi 5 jilid. Jilid Pertama mengupas hadis-hadis yang berhubungan dengan Islam dan iman,niat dan ikhlas,ilmu,bersuci dan shalat. Jilid kedua mengetengahkan hadis-hadis yang berhungan dengan zakat,haiji dan umrah,jual beli,pertanian dan wakaf,waris dan wasiat,serta nikah,talak dan iddah. Jilid ketiga membahas hukuman had,imarah (kekuasaan) dan peradilan,bermacam-macam sumpah dan nazar,berburu dan sembelihan,makanan dan minuman,pakaian,ketabiban dan pengobatan dengan doa,kenabian dan kerasulan,serta berbagai keutamaan,diantaranya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jilid keempat membahas tentang keutamaan Al-Quran,Tafsir Al-Qur’an,mimpi dan pembagiannya,,etika tidur dan doa-doanya,serta jihad dan peperangan.Jilid kelima penutup,menguraikan kebajiakn dan akhlak,seputar zikir dan doa,istigfar dan bertobat,zuhud dan raqaa-iq,etika,berbagai fitnah dan tanda-tanda hari kiamat,serta hari kiamat,surga dan neraka.
Salah satu tugas utama Nabi Muhammad SAW,ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Martabat suatu bangsa ,begitu juga martabat suatu umat beragama sangat ditentukan oleh akhlak manusia itu sendiri. “Apabila baik akhlaknya maka akan tegaklah bangsa itu,tetapi apabila buruk akhlaknya maka akan runtuhlah bangsa itu.
Kitab ini juga menyajikan materi-materi yang menarik seperti kisah-kisah umat terdahulu,kisah orang-orang yang dapat berbicara semasih bayi,Al-Masih,Ad-Dajjal,Imam Mahdi,keutamaan beribadah di akhir zaman,kejadian-kejdian di alam akhirat,juga tentang Qishash dan Syafaat.
Bila anda menginginkan kedalaman pengetahuan dan ingin meraih mutiara-mutiara kaifiyyah… buku inilah SOLUSI nya, insya Allah anda akan terpuaskan dan tidak akan tersesat jalan….Selamat membaca

Out of stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.