Khutbah Jum’at Petingan Sunda 2

Rp 21.500

KHUTBAH JUMAT PETINGAN 2

Pikeun ngahontal kasampurnaan hirup aya 3 kawajiban anu kudu dijalankan :
1. Kawajiban manusa kana harta banda.
2. Kawajiban manusa kana kasehatan
3. Kawajiban manusa kana kasopanan.

Harta ngarupakeun hiasan hirup pikeun manusa, kusabab kitu rupa – rupa jalan anu ditempuh ku manusa dina raraga neangan harta, padahal harta moal pernah mere kapuasan kamanusa.

Kasampurnaan jeung kasehatan jiwa raga ngarupakeun poko kautamaan hirup, satiap manusa miharep hirup bari sehat lahir tur batin, tapi moal aya manusa anu daek disebut jalma geuring.

Ari jalma anu hade teh nyaeta jalma anu miara kasopanan hirup utamana adab jeung akhlak anu utama.

Dina buku Khutbah Jum’at Petingan jilid anu kadua ieu diebrehkeun papagon – papagon agama ngenaan anu disebut di luhur, malamandar para mitra tiasa ngalap manfaat.

100 in stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.