Ibaanatul Ahkaam Jilid 1: Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam

Rp 65.500

IBANATUUL AHKAAM : Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam, Jilid 1 dan Jilid 2

Kebenaran hakiki datangnya dari Allah SWT, yakni kepada agama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. yang diyakini mampu menyelesaikan persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang.
Didalam buku ini,kita diajak masuk ke alam seluk beluk hadis itu sendiri,mengisyaratkan kepada persesuaian diantara hadis-hadis yang bertolak belakang dan menjelaskan kedudukan hadis-hadis serta menisbatkan kepada orang-orang yang mengetengahkannya. Lengkap dengan bahasan mengenai thaharah (bersuci),shalat, janaa’iz,zakat,shaum dan haji. Dikemas dalam dua jilid dan disajikan dengan metode baru dan pendidikan modern tanpa menyinggung masalah tarjih terhadap satu dalil atas dalil lainnya. Sehingga buku ini sangat layak untuk dibaca dan sebagai penambah wawasan serta menjadi buku rujukan terutama bagi para pemula dan pencari kebenaran.

100 in stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.