Fathul Mu’in 2 (Cover Kalf)

Rp 81.000

FATHUL MU’IN : jilid 1 dan jilid 2

Dalam melaksanakan hukum Islam dewasa ini, kedudukan para imam madzhab sangat diperlukan. Mereka telah menetapkan hukum berbagai persoalan, yang secara keseluruhan terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, dengan hasil ijtihadnya.Sebagaimana firman Allah SWT. bahwa Al-Qur’an meliputi segala macam hukum yang diperlukan oleh manusia  tidak lepas dari hukum Allah SWT. Banyak masalah furu’iyah yang harus ditetapkan atau diputuskan hukumnya, yang tidak terdapat nas-nya dalam Al-Qur’an atau hadis kecuali harus menggunakan hasil ijtihad para ulama mujtahid atau ulama ahli madzhab. Disinilah peranan Terjemahan Kitab Fat-ul Muin (Pembuka Pertolongan Allah) diletakkan.

Out of stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.